Depressie en depressieve gevoelens

Hoe ontstaat een depressie?

Steeds maar heb je negatieve gedachten. Bijvoorbeeld gedachten en gevoelens van “ik kan niet, het lukt mij niet of ik mag er niet zijn”. Deze zorgen ervoor dat je niet meer in actie kunt komen, depressief,  somber en lusteloos bent en een neerslachtig gevoel hebt.

Maar er zijn veel meer symptomen zoals: trager worden in denken of bewegen, slaap- en/of eetproblemen, een negatief zelfbeeld, sneller geïrriteerd, gevoelens van machteloosheid, wanhoop of angst, soms zelfs denken aan zelfdoding. Een depressie heb je officieel als je voortdurend in een neerslachtige stemming bent, die langer dan twee weken duurt en die niet vanzelf verdwijnt.

Hoe doorbreek je een depressie?

Negatieve gedachten kosten zo veel energie. Hoe doorbreek je dit patroon, dat al lang in je systeem zit?

We gaan op zoek naar de oorzaak van de depressie. Dit levert, naast het loslaten van de bijbehorende emoties, inzichten op. Daarna is het mogelijk om oude (belemmerende) overtuigingen los te laten en deze in positieve zin te veranderen. Voordat we dit proces ingaan, start ik met (mindfulness) oefeningen om je energielevel op te hogen naar een niveau die groot genoeg om de diepte in te kunnen gaan.

Wil je meer informatie, neem dan contact met mij op.

Karin Hartevelt

Karin Hartevelt

  • • Erkend therapeut
  • • Geen wachtlijsten
  • • Vanuit aanvullende verzekering vergoed

Erkend door:

Karin Hartevelt