Trauma

Wat is een trauma?

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen. 

De kenmerken van een trauma

Hieronder volgen een aantal kenmerken van een trauma. Bij ieder persoon zal dit verschillend zijn.
Je kunt last hebben van lichamelijke klachten, woede, schaamte, hyperactiviteit, slecht contact met mensen om je heen.
Verder komen vaak nachtmerries, concentratieproblemen, het steeds opnieuw herbeleven van de gebeurtenis voor. Ook prikkelbaarheid, onbegrepen en miskend voelen, spanningsklachten, schrikachtig-, of juist teruggetrokken gedrag komt voor. Daarnaast kun je last hebben van isolement, relatieproblemen, problemen op het werk of alcohol-/drugsmisbruik.

Traumaverwerking

Een schokkende of levensbedreigende gebeurtenis kan diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet iedereen lukt het deze ervaring op eigen kracht te verwerken.

We gaan terugkijken naar de gebeurtenis middels EMDR, EFT of hypnotherapie. Het is belangrijk is dat de blokkade en bijbehorende emoties weg worden gehaald. Na deze verwerking, komen we tot inzicht in de conclusies en belemmerende overtuigingen die, naar aanleiding van deze gebeurtenis, zijn gemaakt. Kloppen deze wel of kunnen we ze vervangen voor iets anders. Er ontstaat ruimte of weer te kunnen ademen en vrij te leven.Wil je meer informatie, neem dan contact met mij op.

Karin Hartevelt

Karin Hartevelt

  • • Erkend therapeut
  • • Geen wachtlijsten
  • • Vanuit aanvullende verzekering vergoed

Erkend door:

Karin Hartevelt