REGRESSIETHERAPIE


Wat is Regressietherapie?

Regressietherapie gaat ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze benadering wordt ook wel holistisch of integraal genoemd.

Lichamelijke, emotionele of geestelijke problemen, waarmee je bij mij in de praktijk komt, kunnen hun oorzaak hebben in onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden.

Tijdens regressietherapie ga je in trance en herbeleef je gebeurtenissen uit het verleden. Dit kunnen herbelevingen zijn van gebeurtenissen die in je huidige leven hebben plaatsgevonden of in vorige levens. Jouw onderbewustzijn zal zelf de gebeurtenis uitzoeken, die met je huidige klacht te maken heeft.

Als alle bijbehorende emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, is er pas ruimte voor inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Wat voor (belemmerende) overtuigingen en reacties heb jij op die gebeurtenis geplakt en is in jouw onderbewustzijn gegrift geraakt? Ook al denk en besef je nu, dat je niet meer zo hoeft en wilt reageren, toch is jouw onderbewuste sneller en sterker in zijn reacties en kom je tot de conclusie dat ze nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze alleen niet meer. Ze beperken je en veroorzaken juist je probleem. Met dit inzicht op ook het onbewuste niveau begint jouw veranderproces en kun je kiezen voor nieuwe mogelijkheden.

Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen.

Karin Hartevelt

Karin Hartevelt

  • • Erkend therapeut
  • • Geen wachtlijsten
  • • Vanuit aanvullende verzekering vergoed

Erkend door:

Karin Hartevelt